Artykuł osiemnasty

Artykuł osiemnasty to pełnometrażowy film dokumentalny, w którym pytamy, dlaczego w Polsce nie udało się wprowadzić prawa umożliwiającego formalizację związków osób tej samej płci. Mimo 25 lat wolności i demokracji osoby nieheteroseksualne nadal spotykają się z dyskryminacją, a politycy nie traktują ich problemów poważnie. Brak możliwości zawarcia związku partnerskiego lub małżeństwa nie tylko utrudnia im zwykłe codzienne funkcjonowanie, ale też jest dla nich potwierdzeniem, że we własnej ojczyźnie są obywatelami drugiej kategorii. Tytuł filmu nawiązuje do artykułu 18 Konstytucji RP, zgodnie z którym ochronie podlega małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, co dla wielu przeciwnikówformalizacji związków jednopłciowych jest równoznaczne z brakiem możliwości jakiegokolwiek uregulowania tej kwestii. Poprzez wywiady z ekspertami, działaczami społecznymi i osobami, które pragną zawrzeć związek z osobą tej samej płci, film mierzy się z powszechnie panującymi w polskiej rzeczywistości mitami i stereotypami o osobach homoseksualnych. Artykuł osiemnasty to jednak nie tylko o głos w debacie na temat praw osób nieheteroseksualnych. Temat ten staje się bowiem okazją do rozmowyo Polsce, o polskiej demokracji i polityce, a także o stanie debaty publicznej i roli mediów w życiu publicznym.

UWAGA! Prace nad filmem nadal trawają – premiera planowana jest na koniec 2016 roku.

Cele filmu:

  • Promowanie postaw otwartości i równouprawnienia.
  • Debata na temat praw osob nieheteronormatywnych.
  • Obalenie mitów i stereotypów na temat osób nieheteroseksualnych.
  • Pobudzenie debaty o polskiej demokracji, polityce i roli mediów w życiu publicznym,

Nasza misja:

  • Zwiększanie poparcia społecznego wobec równouprawnienia osób nieheteronormatynwych.
  • Dostarczanie informacji na temat potrzeb par jednopłciowych.
  • Wywołanie debaty publicznej na temat praw społeczności LGBT.
  • Podniesienie świadomości na temat praw i potrzeb osób LGBT, obalenie stereotypów i mitów.
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób nieheteronormatywnych.
  • Wzmocnienie ruchu sojuszniczego na rzecz społeczności LGBT.

Patronat  – Matronat

Dotychczasowe wywiady

prof. Ewa Łętowska, prof. Monika Płatek, prof. Maria Szyszkowska, prof. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. Jacek Kochanowski, dr hab. Joanna Mizielińska, dr hab. Jakub Urbanik, dr Alicja Długołęcka, dr Bożena Keff, dr Adam Bodnar, dr Marcin Górski, Renata Kim, Eliza Michalik, dr Krzysztof Charamsa, Tomasz Raczek, Jacek Dehnel, Agnieszka Holland, Bartosz Żurawiecki, Piotr Pacewicz

Obserwuj nas na Facebook'u!

Obserwuję