Article 18
ARTYKUŁ OSIEMNASTY
Oświadczenie
01.01.2020 Warszawa
Od 1 stycznia 2019 r. strona fanpage
https://www.facebook.com/artykulosiemnasty/ wygasza swoją dotychczasową dzielność i będzie funkcjonować jako fanpage "Bart Staszewski - aktywista". 
CEO, Bartosz Staszewski
Statement
01.01.2020 Warsaw
Since 1 January 2020 the fanpage https://www.facebook.com/artykulosiemnasty/ will change profile and will work as fanpage "Bart Staszewski - aktywista".
CEO, Bartosz Staszewski